Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Sevenchios.

Το www.sevenchios.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω  Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία με την επωνυμία «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ», που εδρεύει στην Χίο, Μιχαήλ Λιβανού 16  , με ΑΦΜ 999095967, Δ.Ο.Υ.  Χίου, τηλ 2271043512.
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους που διατυπώνονται στο παρόν, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση στον δικτυακό μας τόπο συνεπάγεται την από μέρους σας ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.
Η  «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ »  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους αυτούς και τις επιμέρους προϋποθέσεις των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, η «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ »  αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τις τροποποιήσεις αυτές, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Τυχόν αλλαγές που επήλθαν μετά την υποβολή της παραγγελίας σας, δεν καταλαμβάνουν τις παραγγελίες αυτές.
I. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
Η «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ » δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Συνεπώς, η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

II. Όρια ευθύνης
Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ » κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.
Η «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ » ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της τυχόν μη διαθεσιμότητας τους. Η «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ »  δεν δηλώνει με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτό το διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν", χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα SEVENCHIOS.GR δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.), που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

III. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ » και όλο το περιεχόμενο που αναρτά στις ιστοσελίδες της συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ »  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ». Συνεπώς, η χρήση των περιεχομένων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. 
Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ » και το ηλεκτρονικό κατάστημά της με το εμπορικό σήμα sevenchios.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ » ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

IV. Ευθύνη του χρήστη
Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.sevenchios.gr αποδέχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e– mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους:
1. οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ »  ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα είτε το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
2. οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
3. οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων,
5. οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Επίσης, συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και οι μέτοχοι της «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ » δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site της. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

V. Ισχύων Νόμος
Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από τη «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ »στη Χίο και η χρήση αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και οι χρήστες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν το site μας με σκοπό να παραβιάσουν τους νόμους αυτούς. Στην περίπτωση που επιλέξουν να έχουν πρόσβαση στο site της εταιρίας μας από άλλη χώρα, έχουν την ευθύνη να ακολουθούν τους Νόμους της χώρας αυτής. Οι παραπάνω όροι αποτελούν πλήρη συμφωνία με την «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ », η οποία έχει και το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του site και στους ανωτέρω όρους, χωρίς καμία προειδοποίηση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

VI. Ασφάλεια – Προστασία προσωπικών δεδομένων – Τήρηση απορρήτου συναλλαγών
Η «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ »  επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που αφορούν στοιχεία επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Εταιρίας. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα Πωλήσεων και το Τμήμα Marketing της Εταιρίας μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά/τεχνολογικά μέτρα και όλες τις μεθόδους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών – πελατών και των προσωπικών τους δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των πελατών – χρηστών είναι ασφαλείς και απόρρητες. Χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ »  και μόνον όποτε αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης ή για την εκτέλεση των παραγγελιών. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.
Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα. Οποιαδήποτε αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων των πελατών και των συναλλαγών τους δύναται να λάβει χώρα μόνον κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τους ίδιους τους πελάτες ή κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλης Δημόσιας Αρχής.
Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην ενημέρωσή σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής (εμπορικής) λειτουργίας της Εταιρίας.
Κάθε χρήστης – πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσει ποια είναι τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχει το δικαίωμα να λάβει δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων μετά από αίτησή του. Άλλα δικαιώματα τα οποία έχει βάσει της σχετικής νομοθεσίας περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθεί την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων του, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους από τα συστήματα της Εταιρίας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.
Μπορεί να ασκήσει όλα τα ως άνω δικαιώματά του υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση  Μιχαήλ Λιβανού 16, Χίος. Για οποιοδήποτε θέμα έχει σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς στο 2271043512 είτε μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση v7xios@sevenspot.gr. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.
VII. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
1. Εφαρμογή 
Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά τις πωλήσεις προϊόντων μέσω του ιστοτόπου (website) www.sevenschios.gr της εταιρίας με την «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ». Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Η ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων που τίθενται με την παρούσα στο σύνολό τους και σύναψη της σχετική σύμβασης πώλησης με τους ίδιους όρους. Εφόσον δεν συμφωνείτε με το σύνολο των περιγραφόμενων στην παρούσα όρων, οφείλετε να απέχετε από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
2. Παραγγελίες / Συμβόλαιο 
Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.sevenchios.gr και είναι δεσμευτικές μόνον, εφόσον γίνουν δεκτές από την ΕΤΑΙΡΙΑ με σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας. Οι χρήστες υποχρεούνται να ελέγξουν την ανωτέρω Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσουν αμέσως την «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ »  (το αργότερο εντός 2 ωρών από τη λήψη της ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση που θα εκτελεσθεί. Πριν την αποστολή της Φόρμας Παραγγελίας θα πρέπει να λαμβάνεται γνώση των εξής στοιχείων:
 Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται πάντοτε και ο εκάστοτε ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί σε αυτά.
Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
Η «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ »  προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ωστόσο δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος, οπότε η «Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ », στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστοτόπο www.sevenchios.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Για τους λόγους αυτούς και για την προστασία των χρηστών, παρακαλούμε, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, και πριν την υποβολή παραγγελίας του, να συμπληρώνεται στη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας η εν λόγω διαπίστωση ή αμφιβολία του χρήστη σχετικά με το ασυνήθιστο της τιμής του πωλούμενου προϊόντος.
 
3. Τρόποι πληρωμής
Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν την παράδοση του προϊόντος και μπορεί να γίνει με τους παρακάτω δύο τρόπους:
α) Κατάθεση/Έμβασμα σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς: 
Εθνική Τράπεζα: IBAN: GR6501104900000049001065421
EUROBANK: IBAN: GR6702603120000410200251582
Δικαιούχος Λογαριασμού: Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.
 
β. Με Πιστωτική Κάρτα. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται την πληρωμή με πιστωτικές κάρτες  Visa, Mastercard, Maestro, Diners,   . Για τις αγορές σας με πιστωτική κάρτα ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στη σχετική φόρμα παραγγελίας και συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία. Για την παραλαβή του προϊόντος, στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να είστε αυτοπροσώπως παρών, έχοντας μαζί σας την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά σας. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή από τρίτο πρόσωπο, ακόμα και αν έχει στην κατοχή του την πιστωτική σας κάρτα ή/και την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση κατά την οποία η παραγγελία έχει γίνει από νομικό πρόσωπο και η πιστωτική κάρτα θα πρέπει να ανήκει στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, δηλαδή, να έχει εκδοθεί στα στοιχεία του νομικού προσώπου. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να είναι παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, με την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά του.
 Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα επιλογής για την έκδοση ως φορολογικών παραστατικών είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση έδρας και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500,00 ευρώ (με ΦΠΑ)   προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνον τραπεζική συναλλαγή.
 
4. Καθυστέρηση παραγγελίας: Η παραγγελίας σας δύναται να καθυστερήσει για τους παρακάτω λόγους:
α) Καθυστέρηση παραλαβής από τον προμηθευτή μας. Η εταιρία μας προμηθεύεται τα προϊόντα που εμπορεύεται από πλήθος προμηθευτών, εγχώριων ή διεθνών. Κατά συνέπεια, τυχόν καθυστέρηση στη δική μας παραλαβή των προϊόντων δύναται να συνεπάγεται καθυστέρηση και στην εκτέλεση της παραγγελίας σας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά και να σας ρωτήσουμε, αν εξακολουθείτε να επιθυμείτε την εκτέλεση της παραγγελίας σας ακόμα και χωρίς το προϊόν που δεν έχουμε παραλάβει ή να σας προτείνουμε κάποιο σε αντικατάστασή του.
β) Κατάργηση της κυκλοφορίας του προϊόντος από τον προμηθευτή μας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά και να σας δώσουμε τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.
 
 γ) Ανωτέρα Βία: Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

5. Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος: Η πολιτική τιμολόγησης των προϊόντων είναι ίδια σε όλα τα κανάλια διανομής που χρησιμοποιεί η εταιρία μας: φυσικά καταστήματα, ηλεκτρονικό κατάστημα. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί σε επιλεγμένα προϊόντα «WebOffer» προσφορές, όπου η τιμή πώλησης τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διαφέρει από τα υπόλοιπα κανάλια διανομής και ισχύει μόνον για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και αποστολή είτε στο χώρο σας είτε σε κατάστημα της επιλογής σας για παραλαβή. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε, ακόμα και στις περιπτώσεις των «WebOffer» προσφορών, πριν από κάθε πληρωμή να προβαίνετε σε επικοινωνία μαζί μας και να επιβεβαιώνετε την τιμή του προϊόντος μέσω τηλεφώνου, καλώντας στο 2271043512 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
 
1. Σε περίπτωση κατά την οποία αλλάξατε γνώμη για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος, διατηρείτε το δικαίωμα να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση και να ζητήσετε την επιστροφή του προϊόντος, με αντίστοιχη επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε, εφόσον δηλώσετε τούτο εγγράφως μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο υπόδειγμα υπαναχώρησης που υπάρχει στην ανωτέρω φόρμα επικοινωνίας, το οποίο είναι σύμφωνο με το ν. 2251/1994, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας αφορά σε παρτίδα προϊόντων, η προθεσμία αρχίζει από τη στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν ή με την παράδοση του προϊόντος, σε περίπτωση περιοδικών παροχών. Τέλος, σε περίπτωση αγοράς ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο δεν είναι αποθηκευμένο σε σταθερή βάση από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
2. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η παράδοση - παραλαβή του και στην έδρα της εταιρίας μας, όπως αυτή αναφέρεται στην εισαγωγή των παρόντων Όρων Χρήσης, εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση της δήλωσης υπαναχώρησης.
3. Αν το προϊόν παραλήφθηκε από κατάστημα, η επιστροφή του θα μπορεί να γίνει στο κατάστημα.
4. Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και στην αρχική συσκευασία του. Επίσης, θα πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και την απόδειξη παραλαβής.
5. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής δεν καλύπτονται από τη Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ  και επιβαρύνουν τον πελάτη.
6. Η επιστροφή των χρημάτων που τυχόν μας έχετε καταβάλει θα γίνεται εντός της ίδιας προθεσμίας από την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρία μας. Στο ποσό που θα επιστραφεί δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής του προϊόντος.
7. Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του Ν. 2251/1994 και σε κάθε άλλη περίπτωση, που αυτό προβλέπεται από το νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο. Ενδεικτικά, δεν δικαιούσθε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σε προϊόντα, όπως π.χ. ακουστικά, πλαστελίνη για λόγους υγιεινής, σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών ή βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίσθηκαν μετά την παράδοση και την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.
IX. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ανεξαρτήτως των όσων ισχύουν παραπάνω για το δικαίωμα υπαναχώρησης, διατηρείτε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία και κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, πατώντας τη σχετική επιλογή στη φόρμα παραγγελίας και ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, β) εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγγελίας, αλλά δεν σας έχει παραδοθεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να καλέσετε στο 2271043512 και οι συνεργάτες μας θα φροντίσουν για την ακύρωση της παραγγελίας σας, γ) εφόσον έχετε παραλάβει ήδη το προϊόν και πριν το ανοίξετε, μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 2271043512, για να εξηγήσετε το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας και οι συνεργάτες μας θα σας ενημερώσουν για όλες τις επιλογές σας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.
X. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

1. Ο παραγωγός κάθε προϊόντος, το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις του παραγωγού για ζημίες παραγράφονται μετά την παρέλευση τριετίας, αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά την παρέλευση δέκα ετών από την κυκλοφορία του εκάστοτε προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας μας.
2. Κάθε αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του ή της επιχείρησης που το εισήγαγε εντός της ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει το σήμα της στο προϊόν και εμφανίζεται ως κατασκευαστής του. Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης εγγύησης, καθώς και στα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στη συσκευασία με ευθύνη του κατασκευαστή και ιδίως σε αυτά που αφορούν σε πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση και συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση των προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή γραπτώς στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα και να ενημερώνουν τον καταναλωτή για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση των προϊόντων.
3. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων, η δε διάρκειά της θα πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. Σε περίπτωση εμφάνισης ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή και αξιώστε όλα τα δικαιώματα που σας παρέχει η εγγύηση.
4. Εφόσον το προϊόν το οποίο παραλάβατε παρουσιάζει οποιαδήποτε ελαττώματα στη λειτουργία του διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε: α) την επισκευή του χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση, β) την αντικατάστασή του με άλλο μη ελαττωματικό, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, γ) τη μείωση του τιμήματος που καταβάλατε για την αγορά του προϊόντος, δ) την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση πώλησης που συνήφθη μεταξύ μας, εκτός αν το ελάττωμα είναι επουσιώδες. Στην περίπτωση που επιθυμείτε αποκλειστικά την επιστροφή του προϊόντος και, αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που έχει επιλεγεί για την πληρωμή της παραγγελίας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή του, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε το προϊόν.
5. Τα παραπάνω δικαιώματα δεν ισχύουν εφόσον το ελάττωμα έχει προκληθεί από τη χρήση του ή από λόγους ανωτέρας βίας.
6. Ελαττωματικό θεωρείται ένα προϊόν όταν: α) δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή, β) δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία πωλήθηκε, γ) δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία συνήθως προορίζονται πράγματα της ίδιας κατηγορίας, δ) δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που θα έπρεπε με βάση τις δηλώσεις του πωλητή.
7. Στην περίπτωση κατά την οποία έχετε παραλάβει ελαττωματικό προϊόν, οφείλετε να μας ενημερώσετε εγγράφως στη φόρμα επικοινωνίας, δηλώνοντας ποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας ασκείτε. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχονται προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας η κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, κλπ). Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα πρέπει να ακολουθήσει επικοινωνία με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση, την ίδια ημέρα μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.
8. Μέσα σε 14 ημέρες από την παραπάνω έγγραφη δήλωσή σας οφείλετε να αποστείλετε το προϊόν με τον ίδιο τρόπο που το παραλάβατε και στην έδρα της εταιρίας μας. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και την απόδειξη παραλαβής.
9. Το προϊόν παραλαμβάνεται από την εταιρία μας και αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη του ελαττώματος και η αιτία εμφάνισής του.
10. Αν διαπιστωθεί η ελαττωματικότητα του προϊόντος εκ της κατασκευής του, η εταιρία μας θα ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ασκήσετε, χωρίς καμία δική σας χρέωση.
11. Αν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα προκλήθηκε από δική σας υπαιτιότητα ή κακή χρήση ή από λόγους που δεν ανάγονται στην κατασκευή του, τότε ενημερώνεστε σχετικά από την εταιρία μας, και το προϊόν επιστρέφεται σε εσάς, με τη χρέωση του αντίστοιχου κόστος επιστροφής. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται δυνατότητα επισκευής του προϊόντος με δική σας χρέωση, εφόσον δηλώσετε ότι επιθυμείτε την επισκευή. Η εταιρία μας θα σας έχει ενημερώσει και για το κόστος επισκευής.
XI. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
1. Εάν παραλάβατε προϊόν διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, ενημερώνετε εγγράφως την εταιρία μας στη φόρμα επικοινωνίας

2. Επιστρέφετε το προϊόν με τον ίδιο τρόπο που το παραλάβατε και στην έδρα της εταιρίας μας χωρίς καμία δική σας χρέωση.
3. Η εταιρία μας θα σας αποστείλει μέσα σε 3 ημέρες από την παραλαβή του επιστραφέντος προϊόντος αυτό που πραγματικά παραγγείλατε στην ίδια διεύθυνση, χωρίς καμία δική σας χρέωση.
4. Εάν διαπιστώσετε ότι η χρέωση που σας έγινε για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος είναι διάφορη αυτής που εμφανίστηκε στη φόρμα παραγγελίας σας και επιβεβαιώθηκε από την εταιρία μας, ενημερώνετε εγγράφως την εταιρία μας στη φόρμα επικοινωνίας
5. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία μας, αφού προβεί σε έλεγχο της παραγγελίας σας και επιβεβαίωση της χρέωσης θα σας επιστρέψει το τυχόν επιπλέον ποσό που χρεώθηκε.
XII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Οι πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή του Προϊόντος και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς του χρήστη και τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με την ΕΤΑΙΡΙΑ, εάν υπάρξουν.
XIII. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Η Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

XVI. ΔΙΑΦΟΡΑ
Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.
Η Β ΝΤΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ  δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο.
Όλες οι κοινοποιήσεις μεταξύ των μερών πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

XV. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, καθώς επίσης και τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από πώληση μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να προβείτε στην υποβολή αίτησης για την εξωδικαστικής της επίλυση μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή", που εδρεύει στην Αθήνα, στη διεύθυνση Λ.Αλεξάνδρας αρ. 144, ΤΚ 11471, τηλ. 2106460862, email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr "